top of page

GDPR - Hantering av personuppgifter

Du som kund har rätt till att veta vad vi gör med dina personliga uppgifter som vi använder oss av i vårt boknings system.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna.

Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att du har rätt att få reda på hur vi använder den information som vi har om dig och i vilket syfte.

För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter.

1 Generellt

1.1 Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur itsperfect software europe AB, organisationsnummer 556408-0157, ("itsperfect", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter.

1.2 itsperfect tillhandahåller IT-tjänster, innefattande kassa- och bokningssystem ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls till itsperfects kunder, vanligen frisör- och skönhetssalonger ("Salong"). Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer itsperfect att behandla personuppgifter. itsperfect är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna dataskyddspolicy, om inget annat särskilt anges.

1.3 itsperfect behandlar även personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde åt Salonger som använder Tjänsten. Salongen är i sådana fall personuppgiftsansvarig för den behandlingen. Det framgår särskilt i denna dataskyddspolicy om itsperfect utför behandling som personuppgiftsbiträde. För frågor hänförliga till personuppgiftsbehandling som itsperfect utför som personuppgiftsbiträde, vänligen kontakta oss eller den Salong som är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

1.4 itsperfect kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Denna dataskyddspolicy beskriver även en registrerads rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.

1.5 Den senaste versionen av denna dataskyddspolicy finns på itsperfects webbplats.

2 Insamling av personuppgifter

2.1 itsperfect behandlar följande personuppgifter som personuppgiftsansvarig:

(a) Personuppgifter hänförliga till de användare hos en Salong som nyttjar Tjänsten:
- namn
- e-post
- telefonnummer
- adress

(b) Om en person på en Salong kontaktar itsperfect via e-post, telefon, eller genom Tjänsten, samlar itsperfect in namn, telefonnummer och e-postadress, beroende på kontaktform, samt övriga personuppgifter som krävs för att kunna assistera den som kontaktar itsperfect.

2.2 Vid användning av Tjänsten av en Salong samlar itsperfect in ytterligare personuppgifter:

(a) Vid uppdatering av uppgifter på användarens sidor i Tjänsten.

(b) Vid besök på itsperfects webbplats eller vid användning av Tjänsten: trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder.

3 Hur itsperfect behandlar personuppgifter

3.1 itsperfect behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten samt uppfylla våra åtaganden gentemot dig. itsperfect behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder. ​

4 Utlämning av personuppgifter

4.1 itsperfect kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för itsperfects räkning, för att itsperfect ska kunna tillhandahålla Tjänsten. itsperfect använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.

4.2 itsperfect samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

4.3 itsperfect lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om itsperfect är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

5 Behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde

5.1 itsperfect behandlar personuppgifter om en Salongs kunder. Sådan behandling utförs av itsperfect som personuppgiftsbiträde åt respektive Salong, som är personuppgiftsansvarig. itsperfect behandlar personuppgifter om en Salongs kunder i enlighet med den personuppgiftsansvarige Salongens instruktioner samt ingånget personuppgiftsbiträdesavtal mellan itsperfect och den personuppgiftsansvarige Salongen.

5.2 För mer information om vilka personuppgifter itsperfect behandlar som personuppgiftsbiträde åt en Salong, rekommenderar vi dig att läsa den Salongens information om dess personuppgiftshantering, alternativt kontakta den personuppgiftsansvarige Salongen.

6 Rättigheter för registrerade

6.1 Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.

6.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

6.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att få dessa i maskinläsbart format. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

​​

6.4 Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

​​

6.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från itsperfect genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och sms kommunikation som itsperfect skickar. Registrerade är alltid välkomna att kontakta itsperfect för att få hjälp att tacka nej till itsperfects kommunikation.

7 Säkerhet

7.1 Säkerhet är viktigt för itsperfect, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att itsperfect behandlar personuppgifter enligt denna dataskyddspolicy.

8 Ändringar i denna dataskyddspolicy

8.1 itsperfect förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

8.2 Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

bottom of page